„Dopalacze kradną życie” - spotkanie z rodzicami w ramach ogólnopolskiej akcji profilaktycznej.

dopalacze7W dniu 19 listopada 2015 r. w Publicznym Gimnazjum w Zwoleniu odbyło się spotkanie profilaktyczne dla rodziców z przedstawicielami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zwoleniu.

dopalacze1

dopalacze2

Celem spotkania było uświadomienie rodzicom, czym są substancje psychoaktywne, zwane potocznie dopalaczami, oraz jakie zagrożenia mogą wynikać z sięgania po te substancje. Ważnym punktem spotkania było przedstawienie rodzicom czynników chroniących dziecko przed używaniem narkotyków, m.in.: wyrażanie stanowczej dezaprobaty, prowadzenie rozmów z dzieckiem na temat zagrożeń wynikających z używania nowych narkotyków oraz troskliwej kontroli dziecka. Rodzice otrzymali również informacje o instytucjach, do których w razie potrzeby można zgłosić się po pomoc. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktycznego.

Na zakończenie dyrektor szkoły Zbigniew Plewicki podziękował prelegentom spotkania p. Ewie Kraczkowskiej Dyrektor PP-P w Zwoleniu oraz p.  Teresie Maksym pracownikowi ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w PSSE w Zwoleniu za przedstawienie istotnych informacji dla rodziców.

dopalacze3

dopalacze4

dopalacze5

dopalacze6

dopalacze7

dopalacze8