CZYTELNIA MULTIMEDIALNA100 0962A

ROK 2015

W styczniu 2015 r. nasza szkoła otrzymała 10 nowych zestawów komputerowych z czego 8 trafiło do czytelni multimedialnej w bibliotece. Zostały one przekazane szkole na mocy użyczenia między Powiatem Zwoleńskim a Gminą Zwoleń. Umowa między Powiatem Zwoleńskim a Gminą Zwoleń została zawarta na mocy „Umowy o stworzeniu Partnerstwa w celu realizacji projektu „Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna100 0966A Gospodarka (POIG), 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion”. W ramach tego projektu komputery w czytelni multimedialnej pomagają w przygotowaniu uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji poprzez zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej, w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów.

 

 

ROK 2006

W sierpniu 2006 r. biblioteka szkolna wyposażona została w nowoczesne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Inwestycja ta była możliwa dzięki projektowi Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny pod nazwą Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. Szkoła występuje na liście adresowej przedstawionej przez Ministerstwo pod numerem 1212. ICIM zostało wyposażone w 4 stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne. W każdym z komputerów zainstalowano pakiet Microsoft Office oraz programy multimedialne. 100 0767a

ICIM oferuje dostęp do:

  • Internetu
  • Encyklopedii PWN
  • Wielkiego Multimedialnego Atlasu Świata
  • Słowników PWN
  • pakietu Microsoft Office Professional 2003
  • skanera
  • nagrywarki
  • drukarki

 

ICIM służy przede wszystkim do celów edukacyjnych. Uczniowie mogą poszukać w Internecie lub encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach lub poza nimi, przygotować projekt edukacyjny, napisać referat, przygotować materiały na gazetkę, itp. Mogą także uczyć się, poszerzać wiedzę, rozwijać swoje zainteresowania korzystając z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej stwarza możliwość dostępu do źródeł informacji we wszystkich możliwych formach: książki, czasopisma, nośniki elektroniczne, Internet oraz sieć lokalna.  efs

Z ICIM może korzystać każdy zainteresowany.

ICIM czynne jest w godzinach pracy biblioteki.

Drukowanie jest odpłatne.

Prosimy o zapoznanie się z

REGULAMINEM CZYTELNI MULTIMEDIALNEJ .