Dokumenty znajdujące się w bibliotece

 • DOKUMENTACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO DLA NAUCZYCIELI

 • INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO

 • KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 • KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTÓW

 • PODSTAWY PROGRAMOWE

 • PROCEDURY EWAKUACYJNE W TRAKCIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH

 • PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI PRZESTĘPCZOŚCIĄ

 • PROGRAM POMOCY UCZNIOM Z OCENAMI NIEDOSTATECZNYMI

 • PROGRAM PROFILAKTYCZNY

 • PROGRAM WYCHOWAWCZY

 • PRZEPISY PORZĄDKOWE DOTYCZĄCE UCZNIÓW GIMNAZJUM

 • REGULAMIN IMPREZ SZKOLNYCH

 • REGULAMIN ORGANIZACJI DYSKOTEK

 • REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

 • REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ

 • REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 • REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

 • REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH

 • STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI

 • STATUT SZKOŁY

 • SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

 • SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW