O bibliotece

Od 1 września 2001 roku w budynku przy ul. Kościelnej 7 funkcjonuje Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego. W związku z tym w bibliotece szkolnej zaszły duże zmiany. Należało przekształcić księgozbiór oraz warsztat informacyjno-bibliograficzny i przystosować bibliotekę do nowych zadań. Nastąpiła wymiana książek między gimnazjum a szkołą podstawową. Z reorganizacją związane było przepisanie całego starego księgozbioru do nowych ksiąg inwentarzowych. Biblioteka mieściła się w sali nr 2 i składała z jednego pomieszczenia, w którym była wypożyczalnia i kącik czytelniczy. W roku szkolnym 2003/2004 zostały zakupione dwa komputery, z których korzystali nauczyciele i uczniowie.

Na początku roku szkolnego 2006/2007 biblioteka została przeniesiona do nowych pomieszczeń. Zajęła salę nr 3 i 4. Zmiana ta wynikła z faktu, że szkoła otrzymała Centrum Informacji Multimedialnej finansowane przez Unię Europejską. W związku z tym został przeprowadzony remont tych pomieszczeń oraz dostosowanie centrum do wymogów stawianych przez Ministerstwo. Wiązało się to z zaangażowaniem pracowników biblioteki, którzy przenieśli regały i księgozbiór, a także zadbali o wystrój wnętrza.

Biblioteka zyskała większe pomieszczenie i lepsze warunki do pracy. Uczniowie mają do dyspozycji 5 komputerów z dostępem do Internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne. Dzięki temu uczniowie podnoszą własne umiejętności i pogłębiają zainteresowania. Również pracownicy szkoły mogą wykorzystywać dostępny sprzęt komputerowy podczas kółek, zajęć wyrównawczych, a także podczas zajęć lekcyjnych.

Księgozbiór

Księgozbiór biblioteki szkolnej liczy 8518 woluminów oraz 402 podręczniki i jest dostosowany do potrzeb uczniów i nauczycieli. Gromadzona jest literatura piękna, literatura popularno-naukowa, słowniki, encyklopedie i podręczniki. Najstarsza książka w naszej bibliotece to „Jana Kochanowskiego dzieła wszystkie” wydana w roku 1884.

Księgozbiór podręczny zawiera encyklopedie ogólne i przedmiotowe, słowniki do języka polskiego i języków obcych, leksykony, albumy itp. Biblioteka szkolna posiada w swych zbiorach także kasety VHS, płyty DVD, CD oraz programy komputerowe. Prenumerujemy także 19 tytułów czasopism.

Ponadto czytelnicy mogą korzystać z kartoteki zagadnieniowej i tekstowej

Kartoteka zagadnieniowaKartoteka tekstowa
 • ADHD
 • AIDS, narkomania
 • Analiza przypadku
 • Ankiety
 • Asertywność
 • Awans zawodowy
 • Biblioteka – praca pedagogiczna
 • Biblioterapia
 • Biografie
 • Dysleksja
 • Edukacja czytelnicza i medialna
 • II wojna światowa
 • Internet
 • Kochanowski Jan
 • Kodeks ucznia
 • Konkursy, quizy
 • Nauczyciel – wychowawca
 • Ochrona przyrody – lektura
 • Ochrona przyrody – literatura
 • Patron szkoły
 • Praktyka szkolna gimnazjum
 • Praktyka szkolna kl. 4 – 8
 • Prawo
 • Profilaktyka
 • Programy
 • Przepisy dotyczące biblioteki
 • Rada Pedagogiczna – szkolenia
 • Reforma edukacji
 • Regionalizm w szkole
 • Samorząd uczniowski
 • Sekty
 • Subkultury
 • Szkoła jako środowisko wychowawcze
 • Szymborska Wiesława
 • Ścieżki edukacyjne
 • Uroczystości szkolne
 • Warsztat informacyjny biblioteki
 • Wychowanie komunikacyjne
 • Wystawy
 • Zestawienia bibliograficzne
 • Zwoleń – ziemia zwoleńska
 • 3 Maja
 • Aids i narkomania
 • Ankiety
 • Awans zawodowy
 • Biblia
 • Biblioteka
 • Biblioterapia
 • Chopin
 • Dzień Zwycięstwa
 • Egzaminy gimnazjalne
 • Ekologia
 • Jan Paweł II
 • Karta nauczyciela
 • Karta Praw Dziecka
 • Katalogowanie – normy
 • Kochanowski
 • Konkursy
 • Konstytucja
 • Kryteria wymagań
 • Książka – zarys dziejów
 • Malarze
 • Mapy
 • Mickiewicz
 • Nagrody Nobla
 • Nasz region
 • NATO
 • Odzyskanie Niepodległości
 • Patron szkoły
 • Pisarze polscy
 • Pisarze radomscy – słownik
 • Pomoce dydaktyczne
 • Portrety
 • Przepisy dotyczące biblioteki
 • Przepisy prawne w szkole
 • Radomski Kolegium Literackie
 • Scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych
 • Sienkiewicz
 • Słowacki
 • Sprawdziany
 • Szymborska
 • Ścieżki edukacyjne
 • Terroryzm
 • Unia Europejska
 • Województwo mazowieckie – historia
 • Zamki
 • Zwoleń i okolice
 • Zwyczaje i obrzędy ludowe