REGULAMINY


REGULAMIN BIBLIOTEKI

Wypożyczalnia

 1. Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym szkoły oraz rodzicom uczniów naszej szkoły w czasie określonym harmonogramem pracy biblioteki.

 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

 3. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

 4. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.

Czytelnia

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz rodzice uczniów naszej szkoły.

 2. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.

 3. Korzystający z czytelni wpisuje do zeszytu statystyki swoje imię, nazwisko i klasę.

 4. W czytelni można korzystać ze zbiorów księgozbioru podręcznego i czasopism.

Wypożyczenia książek

 1. W bibliotece czytelnicy mogą samodzielnie wyszukiwać potrzebnych pozycji na półkach.

 2. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.

 3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki (w tym lekturę) na miesiąc czasu.

 4. Czytelnik szanuje i dba o wypożyczone książki.

 5. Książki, wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.

 6. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela -bibliotekarza.

 7. Każdy czytelnik opuszczający szkołę (nauczyciel, uczeń, pracownik ) zobowiązany jest do podbicia karty obiegowej potwierdzającej zwrot wszystkich materiałów

  wypożyczonych z biblioteki.

 8. Uczeń ma możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i letnich (wakacje).

 9. Wypożyczanie książek na okres ferii zimowych odbywa się na ogólnych zasadach dotyczących wypożyczeń zawartych w regulaminie biblioteki i nie jest regulowane odrębnymi przepisami.

 10. Wypożyczanie książek na okres wakacji wymaga spełnienia dodatkowych warunków:

  a. zwrócenie w terminie wszystkich wcześniej wypożyczonych materiałów do

  biblioteki szkolnej,

  b. promocja do następnej klasy,

  c. kontynuacja nauki w Publicznym Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego.

 11. Możliwość wypożyczenia książek na okres wakacji mają uczniowie klas I – II PG Zwoleń.

 12. Absolwentom i uczniom zmieniającym placówkę, książek na okres wakacji nie wypożycza się. Absolwenci i uczniowie opuszczający szkołę rozliczają się z biblioteką, otrzymując kartę obiegową.